Nya skrifter

De här utlagda skrifterna förses vanligen med en kortare introduktionstext som inledning.

• Familjerätt

Äktenskap för par med samma kön. Vigselfrågor.pdf
      23 januari 2008, yttrande över SOU 2007:17.

• Skadeståndsrätt

• Annan förmögenhetsrätt

• Straffrätt, juridisk metod och annat

Om rättssäkerhet och etik i lagstiftning och rättstillämpning.pdf
      Föreläsning vid Svensk Juriststämma den 7 december 2005

Är kvinnor välkomna till Uppsala universitet?.pdf
      Om Studentkårens granskning av kurslitteratur i praktisk filosofi, sociologi
      och juridik, mars 2007