Min syn på den svenska rättsutvecklingen
Om juridiken, politiken och den akademiska friheten.

Mitt liv som jurist omfattar mer än 50 år, mitt liv som rättsvetenskapsman nästan lika lång tid. Mina specialområden genom åren har varit svensk och jämförande familjerätt och successionsrätt samt skadeståndsrätt – med många utflykter till andra delar av förmögenhetsrätten och ibland även till den offentliga rätten. Samtidigt har min uppfattning om den svenska rättsutvecklingen i fem steg blivit mer kritisk under de senaste 25 åren. Här ingår i olika steg mitt sysslande med lagstiftningens utveckling i min egenskap av utgivare av läroboken "Civilrätt", mina rättsjämförande erfarenheter av förhållandena i andra länder inom och utom Norden samt, inte minst, mina studier av styckmordsfallet och därefter även av hur andra sexualbrott behandlas i svensk rättstillämpning.

Min syn på den svenska rättsutvecklingen.pdf