Resningsärendet 2011 Lars-Erik Tillinger

Uppdatering av dokumentation. HD:s avslag på resningsansökan och ny resningsansökan, nu ställd till Högsta förvaltningsdomstolen.

HD Avslag Ö5490-11 dec 2011.pdf
Hfd Resningsansökan jan 2012.pdf

_________________________________________

Lars-Erik Tillinger, f.d. Hovrättslagman och ordf. i HSAN 1973 – 1989, har sammanställt en rättsutredning "Domstolarna och lagarna - 20 års rättegångar om ett preskriberat brott".

Han har sedan senare delen av 90-talet och fram till hösten 2011 arbetat med att söka nå ut med budskapet att styckmålsdomen bryter mot domared, lagar och grundlag. Efter att i år fått kontakt med de dömda båda läkarna angående styckmålet, har nu en resningsansökan lämnats in till HD jämte rättsutredningen.

HD resningsansökan 29 november 2011.pdf