Skadeståndsmålet Advokat Anders Frigell

Advokat Anders Frigell har i många år varit engagerad i läkarnas sak och kämpat för deras upprättelse. Som läkarnas ombud i arbetet att återfå läkarlegitimationerna har han nu lämnat in en ny resningsansökan till Regeringsrätten. I ansökan åberopas nya bevis, ny sakkunnigbevisning och nya omständigheter rörande vittnesuppgifter i målet, samt pekar på övriga fel och brister i Kammarrättens domskäl.

Regeringsrätten resningsansökan 13 september 2010.pdf_________________________________________